کاهش ۱۰ تا ۴۰ درصدی نرخ میوه تا هفته آینده/توت‌فرنگی و گوجه سبز گران‌ترین میوه‌های اصفهان