حجت الاسلام تقوی: نشستهای همدلی اصولگرایان هدف انتخاباتی ندارد