اولین کامیون خودران از طرف کمپانی Daimler وارد جاده ها می شود