بانک قوامین جزو شرکتهای برتر بورس سیستان و بلوچستان شناخته شد