خریداران خودرو دست نگه دارند/کاهش 500 هزار تا یک میلیون تومانی قیمت خودرو