ارزش معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه 51 درصد کاهش یافت