پرداخت چهار میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد میبد