زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 درجه ای حوالی رامیان را لرزاند