پرسپولیسی ها تا مدت ها باور نمی كردند استقلال را برده اند (خبر ورزشی؛ چاپ اول و دوم)