تگرگ به بیش از 100 روستای بخش مرکزی خوی خسارت وارد کرد