دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و بنیادکار ازبکستان / عکس: پیام پارسایی