دولت فضای کسب‌وکار را آماده کند/ درآمد تولیدکننده به جیب بانک‌ها می‌رود