تشریح وضعیت داروهای بیماران تالاسمی/مشکل تامین «سل سپت» حل شد