عملیات اجرایی تالار 11 هزار متر مربعی زنجان امسال آغاز می شود