قهرمانان و فعالان حوزه ورزش شهرستان دامغان تجلیل می شوند