علاقه برانکو به سبک بازی ستاره فولاد و درخواست برای جذب وی!