استخدام منشی مدیرعامل با حقوق بالا در تهران - 17 اردیبهشت 94