استخدام منشی تمام وقت و نیمه وقت جوابگوی تلفن در تهران - 17 اردیبهشت 94