مراسم بزرگداشت مقام معلم در دانشکده فرهنگیان اندیمشک