بیش از 2 هزار روستای بالای 20 خانوار مازندران دارای طرح هادی می‌شوند