از تعطیلی مدارس تا لودگی و بی‌حرمتی به بانوان در مراسم مشترک روز معلم و روز شورای گالیکش + تصاویر