پيشکسوت پرسپوليس: هدايتي پيش‌بيني مشکلات را کرده بود!/عکس