کارگاه آموزشی مبانی مدیریت اسلامی در نهج البلاغه در قم آغاز شد