کارگاه آموزشی ایمنی آب و فاضلاب در جیرفت برگزار شد