دیدار سخت والیبالیست های کشورمان، ظهر امروز با تایلند