۸ پایگاه نظامی عربستان به کنترل قبایل یمنی درآمد/ژنو میزبان مذاکرات برای حل بحران یمن/کشتی‌های جنگی