افراد کوتاه‌قد بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قلبی هستند