کارشناس فرانسوی: تصمیم روسیه برای فروش اس-300 به ایران در ادامه مذاکرات هسته ای نقش مثبت داشت