برگزاری همایش همدلی و همزبانی با محوریت بانکداری اسلامی در زاهدان