بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب حضور یافت