تحقیر آلمان ها در نیوکمپ با هدایت گواردیولا/ بارسا با درخشش مسی و نیمار از سد بایرن گذشت