رده بندی انفرادی و تیمی 4 وزن نخست اعلام شد/ گام بلند ایران به سوی قهرمانی