لغو تحریم‌ها به نظر آژانس موکول شده و آژانس ظاهرا قرار نیست قانع شود