پنتاگون؛ نیروی دریایی آمریکا همراهی کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کرد