حیف شد که پرسپولیس اول نشد/ در سخت‌ترین گروه قرار داشتیم