به خاطر حق پخش تلویزیونی و اختلاف با دولت/رقابت‌های لالیگا تعلیق شد