افتتاحیه رقابت‌های رالی خاورمیانه با چاشنی بی نظمی