30 اثر قرآنی در نمایشگاه بین المللی کتاب رونمایی می‌شود