چهارمین سالروز درگذشت آیت الله حاج سیّد محمّدحسین حسینی هرندی