بالاخره مشکل قطع بیمه 80 خبرنگار گلستانی حل شد / انتظامی: خبرنگاران آزاد تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گی