اهداف سفر سامح شکری به اریتره/ مصر به دنبال محاصره دریایی یمن است