چهار مدال رنگارنگ شاگردان خادم در روز اول/ کمیل طلا را از دست داد