(تصاویر)مراسم‌بدرقه تیم‌ملی‌والیبال‌به‌مسابقات لیگ جهانی