(تصاویر) مراسم بدرقه تیم ملی والیبال به مسابقات لیگ جهانی