دهمین جشنواره ملی اسب اصیل ترکمن در کلاله پایان یافت