مغولستان جدی‌ترین رقیب ایران برای رسیدن به قهرمانی