در شبکه‌های اجتماعی انباشت دلخوری و دلزدگی اتفاق می‌افتد