سرمایه‌گذاری چین در IT و انرژیهای نو/ آغاز طرح مطالعاتی شهر ICT