جزئیات مربوط به MT6797، تراشه‌ی 10 هسته‌ای مدیاتک منتشر شد