در حاشیه مراسم افتتاحیه سومین دوره رالی خاورمیانه در شیراز